GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

KAPITOLU I
Dispożizzjonijiet ġenerali
Suġġett u objettivi
Kamp ta' applikazzjoni materjali
Kamp ta' applikazzjoni territorjali
Definizzjonijiet
KAPITOLU II
Prinċipji
Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta' data personali
Legalità tal-ipproċessar
Kondizzjonijiet għal kunsens
Kondizzjonijiet applikabbli għall-kunsens ta' minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni
Ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data personali
Ipproċessar ta' data personali relatata ma' kundanni kriminali u reati
Ipproċessar li ma jeħtieġx identifikazzjoni
KAPITOLU III
Drittijiet tas-suġġett tad-data
Taqsima 1
Trasparenza u modalitajiet
Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data
Taqsima 2
Informazzjoni u aċċess għad-data personali
Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn tinġabar data personali mis-suġġett tad-data
Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn id-data personali ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data
Dritt ta' aċċess mis-suġġett tad-data
Taqsima 3
Rettifika u tħassir
Dritt għar-rettifika
Dritt għal tħassir (“dritt li wieħed jintesa”)
Dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar
Obbligu ta' notifika rigward rettifika jew tħassir ta' data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar
Dritt għall-portabbiltà tad-data
Taqsima 4
Dritt ta' oġġezzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati
Dritt ta' oġġezzjoni
Teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati, inkluż tfassil ta' profili
Taqsima 5
Restrizzjonijiet
Restrizzjonijiet
KAPITOLU IV
Kontrollur u proċessur
Taqsima 1
Obbligi ġenerali
Responsabbiltà tal-kontrollur
Protezzjoni ta' data mid-disinn u b'mod awtomatiku
Kontrolluri konġunti
Rappreżentanti ta' kontrolluri jew proċessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni
Proċessur
Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur
Reġistru tal-attivitajiet ta' pproċessar
Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja
Taqsima 2
Sigurtà tad-data personali
Sigurtà tal-ipproċessar
Notifika ta' ksur ta' data personali lill-awtorità superviżorja
Komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali lis-suġġett tad-data
Taqsima 3
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
Konsultazzjoni minn qabel
Taqsima 4
Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Taqsima 5
Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni
Kodiċijiet ta' kondotta
Monitoraġġ ta' kodiċijiet ta' kondotta approvati
Ċertifikazzjoni
Korpi ta' ċertifikazzjoni
KAPITOLU V
Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali
Prinċipju ġenerali għal trasferimenti
Trasferimenti abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza
Trasferimenti soġġetti għal salvagwardji xierqa
Regoli korporattivi vinkolanti
Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni
Derogi għal sitwazzjonijiet speċifiċi
Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ta' data personali
KAPITOLU VI
Awtoritajiet superviżorji indipendenti
Taqsima 1
Status indipendenti
Awtorità superviżorja
Indipendenza
Kondizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità superviżorja
Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja
Taqsima 2
Kompetenza, kompiti u setgħat
Kompetenza
Kompetenza tal-awtorità superviżorja ewlenija
Kompiti
Setgħat
Rapporti ta' attività
KAPITOLU VII
Kooperazzjoni u konsistenza
Taqsima 1
Kooperazzjoni
Kooperazzjoni bejn l-awtorità superviżorja ewlenija u l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati oħra
Assistenza reċiproka
Operazzjonijiet konġunti ta' awtoritajiet superviżorji
Taqsima 2
Konsistenza
Mekkaniżmu ta' konsistenza
Opinjoni tal-Bord
Soluzzjoni għat-tilwim mill-Bord
Proċedura ta' urġenza
Skambju tal-informazzjoni
Taqsima 3
Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Indipendenza
Kompiti tal-Bord
Rapporti
Proċedura
President
Kompiti tal-President
Segretarjat
Kunfidenzjalità
KAPITOLU VIII
Rimedji, responsabbiltà u pieni
Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja
Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra awtorità superviżorja
Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra kontrollur jew proċessur
Rappreżentanza ta' suġġetti tad-data
Sospensjoni ta' proċedimenti
Dritt għal kumpens u responsabbiltà
Kondizzjonijiet ġenerali biex jiġu imposti multi amministrattivi
KAPITOLU IX
Dispożizzjonijiet b'rabta ma' sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar
Ipproċessar u libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni
Ipproċessar u aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali
Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali
Ipproċessar fil-kuntest tal-impjiegi
Salvagwardji u derogi relatati mal-ipproċessar għal finijiet ta' arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta' riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta' statistika
Obbligi ta' segretezza
Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi
KAPITOLU X
Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni
Eżerċizzju tad-delega
Proċedura ta' kumitat
KAPITOLU XI
Dispożizzjonijiet finali
Tħassir tad-Direttiva 95/46/KE
Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE
Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel
Rapporti tal-Kummissjoni
Rieżami ta' atti legali oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni • tad-data 742
 • personali 606
 • għal 403
 • għandu 394
 • data 345
 • superviżorja 330
 • fejn 313
 • ir-regolament 285
 • minn 265
 • għandha 257
 • skont 232
 • membru 229
 • dwar 221
 • l-ipproċessar 204
 • tkun 200
 • għandhom 194
 • jkun 193
 • biex 181
 • ikun 172
 • partikolari 166
 • il-kontrollur 161
 • jekk 159
 • tal-ipproċessar 158
 • l-artikolu 154
 • kwalunkwe 154
 • tiġi 150
 • tiegħu 138
 • awtorità 137
 • tagħhom 135
 • konformità 131
 • stat 131
 • sabiex 127
 • fir-rigward 127
 • msemmija 122
 • tal-unjoni 118
 • dawk 117
 • jiġu 116
 • superviżorji 114
 • pproċessar 112
 • l-awtorità 105
 • legali 103
 • tista 100
 • jiġi 99
 • internazzjonali 98
 • jistgħu 95
 • informazzjoni 95
 • membri 94
 • artikolu 94
 • id-data 94
 • inkluż 91
 • pubbliku 91
 • tas-suġġett 90
 • il-proċessur 90
 • oħra 90
 • finijiet 89
 • fiżiċi 87
 • mingħajr 84
 • jista 83
 • terz 81
 • kompetenti 79
 • fl-unjoni 78
 • kontrollur 78
 • miżuri 78
 • ikunu 76
 • meta 76
 • l-libertajiet 76
 • speċifiċi 75
 • il-protezzjoni 74
 • meħtieġ 74
 • tal-kontrollur 74
 • is-suġġett 73
 • kull 72
 • aktar 71
 • tagħha 71
 • ewropew 69
 • għall-protezzjoni 69
 • tal-istat 69
 • huwa 68
 • għall-ipproċessar 68
 • l-awtoritajiet 68
 • kollha 67
 • ieħor 67
 • fl-artikolu 65
 • tal-protezzjoni 65
 • fiżika 65
 • il-liġi 63
 • proċessur 63
 • xierqa 63
 • kont 62
 • deċiżjoni 62
 • taħt 62
 • protezzjoni 61
 • fil-paragrafu 61
 •    fejn 61
 • ukoll 59
 • meħtieġa 59
 • d-data 58
 • jkunu 57
 • persuna 56
 • soġġett 55
 • vinkolanti 54
 • l-informazzjoni 54
 • rilevanti 53
 • bejn 53
 • ksur 52
 • ewlenija 52
 • mhux 52
 • ċertifikazzjoni 52
 • pubblika 51
 • tal-persuni 50
 • id-dritt 50
 • permezz 49
 • biss 49
 • bħala 49
 • ġenerali 49
 • għandux 48
 • wieħed 47
 • pproċessata 46
 • pajjiż 46
 • fl-interess 46
 • d-dritt 46
 • oħrajn 46
 • applikabbli 46
 • tad-drittijiet 45
 • dawn 45
 • tal-bord 44
 • tas-suġġetti 44
 • awtoritajiet 44
 • organizzazzjoni 44
 • hija 44
 • stabbilit 43
 • relatati 43
 • inklużi 43
 • nazzjonali 42
 • jkunx 42
 • mill-kontrollur 41
 • interess 41
 • japplika 41
 • wara 41
 • wkoll 41
and the number of total unique words without stopwords is: 4627


Keywords:

 • Atti delegati u atti ta implim
 • Awtoritajiet superviżorji ind
 • Bord ewropew għall-protezzjon
 • Dispożizzjonijiet brabta ma s
 • Dispożizzjonijiet finali
 • Dispożizzjonijiet ġenerali
 • Dritt ta oġġezzjoni u teħid
 • Drittijiet tas-suġġett tad-
 • Informazzjoni u aċċess għad
 • Kodiċijiet ta kondotta u ċer
 • Kompetenza, kompiti u setgħat
 • Konsistenza
 • Kontrollur u proċessur
 • Kooperazzjoni
 • Kooperazzjoni u konsistenza
 • L_2016119mt.01000101
 • Obbligi ġenerali
 • Prinċipji
 • Restrizzjonijiet
 • Rettifika u tħassir
 • Rimedji, responsabbiltà u pie
 • Sigurtà tad-data
 • Status indipendenti
 • Trasferimenti ta
 • Trasparenza u modalitajiet
 • Uffiċjal tal-protezzjoni tad-
 • Valutazzjoni tal-impatt fuq il

 • dal 2004 diritto e informatica