Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • lejn 4
 • terz 3
 • organizzazzjoni 3
 • internazzjonali 3
 • trasferiment 2
 • pajjiż 2
 • minn 2
 • il-kapitolu 2
 • personali 2
 • data 2
 • ir-regolament 2
 • tiġi 2
 • pproċessata 2
Home GDPR - Compare translations art 44

KAPITOLU V Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali
Taqsima 5 Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni
Artikolu 44 Prinċipju ġenerali għal trasferimenti

Kwalunkwe trasferiment ta' data personali li tkun qed tiġi pproċessata jew hija maħsuba li tiġi pproċessata wara trasferiment lejn pajjiż terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali għandu jseħħ biss jekk, soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament, il-kontrollur u l-proċessur ikunu f'konformità mal-kondizzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu, inkluż għal trasferimenti ulterjuri ta' data personali mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali lejn pajjiż terz ieħor jew lejn organizzazzjoni internazzjonali oħra. Id-dispożizzjonijiet kollha f'dan il-Kapitolu għandhom jiġu applikati sabiex jiġi żgurat li ma għandux jiddgħajjef il-livell ta' protezzjoni tal-persuni fiżiċi ggarantit minn dan ir-Regolament.

"I dati sensibili di 1.200 funzionari insieme ad altri 15.000 altri account di professionisti sono stati esposti online" - Marcel Kolaja vicepresidente del Parlamento Europeo per l'IT