Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • bejn 2
  • superviżorji 2
  • fl-artikolu 2
  • implimentazzjoni 2
  • l-awtoritajiet 2
Home GDPR - Compare translations art 67

KAPITOLU VII Kooperazzjoni u konsistenza
Taqsima 2 Konsistenza
Artikolu 67 Skambju tal-informazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni ta' ambitu ġenerali sabiex tispeċifika l-arranġamenti għall-iskambju ta' informazzjoni b'mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet superviżorji, u bejn l-awtoritajiet superviżorji u l-Bord, b'mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 64.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 93(2).

"Un'analisi separata del sorgente dell'app ha rivelato di violare le normative nazionali" - Nicola Vanin, in materia di big data, IA e dati sanitari