Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • stabbilit 2
  • referenzi 2
  • għandhom 2
  • jinftiehmu 2
  • tad-data 2
  • ir-regolament 2
  • bħala 2
  • //ke 2
Home GDPR - Compare translations art 94

KAPITOLU XI Dispożizzjonijiet finali
Taqsima 3 Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 94 Tħassir tad-Direttiva 95/46/KE

1.   Id-Direttiva 95/46/KE titħassar b'effett mill-25 ta' Mejju 2018.

2.   Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament. Ir-referenzi għall-Grupp ta' Ħidma dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar tad-Data Personali stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit b'dan ir-Regolament.

"La formazione del personale è la soluzione più economica per ottenere maggiore sicurezza informatica" - dott. V. Spataro