Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • tal-bord 2
Home GDPR - Compare translations art 76

KAPITOLU VII Kooperazzjoni u konsistenza
Taqsima 3 Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 76 Kunfidenzjalità

1.   Id-diskussjonijiet tal-Bord għandhom ikunu kunfidenzjali fejn il-Bord iqis li dan ikun meħtieġ, kif previst fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

2.   L-aċċess għal dokumenti sottomessi lill-membri tal-Bord, lill-esperti u lir-rappreżentanti ta' pajjiżi terzi għandu jkun regolat mir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21).

"Il 75% delle volte le informazioni utili per violare una società provengono da stagisti o neo assunti." - dott. V. Spataro