Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • għandu 3
  • tar-regolament 3
  • il-paragrafu 2
  • għal 2
  • referenza 2
  •    fejn 2
  • japplika 2
  • l-artikolu 2
  • issir 2
  • kumitat 2
Home GDPR - Compare translations art 93

KAPITOLU X Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni
Taqsima 3 Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 93 Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

"L'INPS non può liquidare gli eventi come non lesivi dei diritti e delle libertà delle persone" - Garante, sul data breach INPS