Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • obbligi 2
  • komunikazzjoni 2
  • rabta 2
Home GDPR - Compare translations art 95

KAPITOLU XI Dispożizzjonijiet finali
Taqsima 3 Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 95 Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE

Dan ir-Regolament m'għandux jimponi obbligi addizzjonali fuq persuni fiżiċi u ġuridiċi dwar l-ipproċessar b'rabta mal-provvediment ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku fin-netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni fl-Unjoni b'rabta ma' kwistjonijiet li għalihom ikunu soġġetti għal obbligi speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-Direttiva 2002/58/KE.

"Abbiamo scarsità di risorse, dovendo decidere, mi concentro sui rischi prioritari e la privacy non è uno di questi. Strano. La privacy è un approccio testato per affrontare i rischi prioritari" - dott. V. Spataro