Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • tiegħu 4
  •    il-bord 2
  • tal-membri 2
  • maġġoranza 2
  • permezz 2
  • għandu 2
  • stess 2
Home GDPR - Compare translations art 72

KAPITOLU VII Kooperazzjoni u konsistenza
Taqsima 3 Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 72 Proċedura

1.   Il-Bord għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, sakemm mhux previst mod ieħor f'dan ir-Regolament.

2.   Il-Bord għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu stess permezz ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu u jorganizza l-arranġamenti operazzjonali tiegħu stess.

"... il preciso momento storico in cui gli eventi si sono verificati ha esposto le persone a rischi di discriminazione, phishing, disagio psicologico." - Garante, sul data breach INPS