Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • kompetenti 3
  • membru 2
  • tal-istat 2
  • lilha 2
  • jaġixxu 2
  • tkun 2
  • superviżorja 2
  • għandha 2
Home GDPR - Compare translations art 55

KAPITOLU VI Awtoritajiet superviżorji indipendenti
Taqsima 2 Kompetenza, kompiti u setgħat
Artikolu 55 Kompetenza

1.   Kull awtorità superviżorja għandha tkun kompetenti biex twettaq il-kompiti assenjati lilha u l-eżerċizzju tas-setgħat ikkonferiti lilha f'konformità ma' dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess.

2.   Fejn l-ipproċessar titwettaq minn awtoritajiet pubbliċi jew korpi privati li jaġixxu abbażi tal-punt (c) jew (e) tal-Artikolu 6(1), għandha tkun kompetenti l-awtorità superviżorja tal-Istat Membru kkonċernat. F'tali każijiet ma japplikax l-Artikolu 56.

3.   L-awtoritajiet superviżorji ma għandhomx ikunu kompetenti li jissorveljaw l-attivitajiet ta' pproċessar ta' qrati li jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

"Se sei costretto a decidere chi gettare giù dalla torre, scegli la vita o la privacy ?" - Strana domanda, la privacy è la corda legata per non cadere dalla torre, dott. V. Spataro