GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAPO I Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3.   La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

 • dati 5
 • personali 4
 • persone 3
 • fisiche 3
 • protezione 3
 • circolazione 2
 •    il 2
 • riguardo 2
 • libera 2
 • trattamento 2
 • regolamento 2
 • norme 2
 • presente 2
 • relative 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Obecná ustanovení
Článek 1 Předmět a cíle

1.   Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

2.   Toto nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

3.   Volný pohyb osobních údajů v Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

 • osobních 5
 • údajů 5
 • fyzických 3
 • osob 3
 •    toto 2
 • v souvislosti 2
 • zpracováním 2
 • nařízení 2
 • ochrany 2
 • pravidla 2
 • týkající 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica