GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Predmet úpravy a ciele

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.

2.   Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

3.   Voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 • osobných 5
 • údajov 5
 • osôb 3
 • fyzických 3
 •    týmto 2
 • nariadením 2
 • spracúvaní 2
 • pravidlá 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Obecná ustanovení
Článek 1 Předmět a cíle

1.   Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

2.   Toto nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

3.   Volný pohyb osobních údajů v Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

 • osobních 5
 • údajů 5
 • fyzických 3
 • osob 3
 •    toto 2
 • v souvislosti 2
 • zpracováním 2
 • nařízení 2
 • ochrany 2
 • pravidla 2
 • týkající 2

Home GDPR - Reset comparing

"L'INPS é un'istituzione basilare del nostro Paese la cui attività deve essere connaturata da un elevato grado di accountability" - Garante, sul data breach INPS