GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITEL I Allmänna bestämmelser
Artikel 1 Syfte

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

2.   Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

3.   Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

 • personuppgifter 5
 • fysiska 3
 • personer 2
 • avseende 2
 • fria 2
 • flödet 2
 • behandlingen 2
 • för 2
 • förordning 2
 • skydd 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Obecná ustanovení
Článek 1 Předmět a cíle

1.   Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

2.   Toto nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

3.   Volný pohyb osobních údajů v Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

 • osobních 5
 • údajů 5
 • fyzických 3
 • osob 3
 •    toto 2
 • v souvislosti 2
 • zpracováním 2
 • nařízení 2
 • ochrany 2
 • pravidla 2
 • týkající 2

Home GDPR - Reset comparing

"Vulnerabilità, exploit e zero-days. Si chiama così perché hai zero giorni per correre ai ripari. Per capirci meglio: mentre tu stai leggendo queste righe, io sono già entrato." - Ryan Marek, Hacker, Antivirus Intelligence Group, Tel Aviv