GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
I LUKU Yleiset säännökset
1 artikla Kohde ja tavoitteet

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta.

2.   Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

3.   Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

 • henkilötietojen 4
 • luonnollisten 3
 • henkilöiden 3
 • käsittelyssä 2
 • vapaata 2
 • jotka 2
 • asetuksella 2
 • liikkuvuutta 2
 • säännöt 2
 •    tällä 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Obecná ustanovení
Článek 1 Předmět a cíle

1.   Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

2.   Toto nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

3.   Volný pohyb osobních údajů v Unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

 • osobních 5
 • údajů 5
 • fyzických 3
 • osob 3
 •    toto 2
 • v souvislosti 2
 • zpracováním 2
 • nařízení 2
 • ochrany 2
 • pravidla 2
 • týkající 2

Home GDPR - Reset comparing

"Il numero dei soggetti colpiti é già in questa fase - in attesa di ulteriore istruttoria - maggiore rispetto al dato dichiarato dall'INPS" - Garante, sul data breach INPS