GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAPO I Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3.   La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

 • dati 5
 • personali 4
 • persone 3
 • fisiche 3
 • protezione 3
 • circolazione 2
 •    il 2
 • riguardo 2
 • libera 2
 • trattamento 2
 • regolamento 2
 • norme 2
 • presente 2
 • relative 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
I LUKU Yleiset säännökset
1 artikla Kohde ja tavoitteet

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta.

2.   Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

3.   Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

 • henkilötietojen 4
 • luonnollisten 3
 • henkilöiden 3
 • käsittelyssä 2
 • vapaata 2
 • jotka 2
 • asetuksella 2
 • liikkuvuutta 2
 • säännöt 2
 •    tällä 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica