search


interactive GDPR 2016/0679 HU

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2016/0679 HU jump to: Art. 65 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 171

 

65. cikk

A Testület vitarendezési eljárása

(1)   Annak érdekében, hogy az egyes esetekben biztosított legyen e rendelet helyes és egységes alkalmazása, a Testület kötelező erejű döntést fogad el az alábbi esetekben:

a)

ha a 60. cikk (4) bekezdésében említett esetben valamely érintett felügyeleti_hatóság releváns_és_megalapozott_kifogást emelt a fő felügyeleti_hatóság döntéstervezetével szemben, vagy ha a fő felügyeleti_hatóság elutasított egy ilyen kifogást arra hivatkozva, hogy az nem releváns vagy nem megalapozott. A kötelező erejű döntésnek ki kell terjednie a releváns_és_megalapozott_kifogásban szereplő összes kérdésre, különösen arra, hogy a rendelet sérült-e;

b)

ha eltérnek az álláspontok azt illetően, hogy az érintett felügyeleti_hatóságok közül melyik illetékes a tevékenységi_központ tekintetében;

c)

ha valamely illetékes felügyeleti_hatóság nem kéri ki a Testület véleményét a 64. cikk (1) bekezdésében említett esetekben, vagy nem a Testület által a 64. cikk alapján kibocsátott vélemény alapján jár el. Ebben az esetben bármely érintett felügyeleti_hatóság vagy a Bizottság a Testület tudomására hozhatja az ügyet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett döntést a Testület az ügy benyújtásától számított egy hónapon belül, tagjainak kétharmados többségével fogadja el. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. Az (1) bekezdésben említett döntést indokolni kell, és meg kell küldeni a fő felügyeleti_hatóságnak és minden érintett felügyeleti_hatóságnak, amelyekre nézve kötelező erővel rendelkezik.

(3)   Ha a Testület döntését nem képes a (2) bekezdésben említett határidőkön belül elfogadni, a döntést a (2) bekezdésben említett második hónap leteltét követő két héten belül, tagjainak egyszerű többségével fogadja el. A Testület tagjainak szavazategyenlősége esetén a döntés elfogadásáról az elnök szavazata dönt.

(4)   Az érintett felügyeleti_hatóságok a (2) és (3) bekezdésben említett határidők lejártáig nem fogadhatnak el döntést az (1) bekezdés alapján a Testület elé terjesztett ügyről.

(5)   A Testület elnöke indokolatlan késedelem nélkül értesíti az érintett felügyeleti_hatóságokat az (1) bekezdésben említett döntésről. Erről tájékoztatnia kell a Bizottságot. A döntést haladéktalanul közzé kell tenni a Testület honlapján azt követően, hogy a felügyeleti_hatóság bejelentette a (6) bekezdésben említett jogerős döntést.

(6)   A fő felügyeleti_hatóság vagy – az esettől függően – az a felügyeleti_hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, az e cikk (1) bekezdésében említett döntés alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónappal azt követően, hogy a Testület bejelentette döntését elfogadja jogerős döntését. A fő felügyeleti_hatóság vagy – az esettől függően – az a felügyeleti_hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a Testületet arról a dátumról, amikor az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, illetve az érintettel közli jogerős döntését. Az érintett felügyeleti_hatóságok jogerős döntését a 60. cikk (7), (8) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell elfogadni. A jogerős döntésben utalni kell az e cikk (1) bekezdésben említett döntésre, valamint közölni kell, hogy az (1) bekezdésében említett döntést a (5) bekezdéssel összhangban közzé fogják tenni a Testület honlapján. A jogerős döntéshez csatolni kell az e cikk (1) bekezdésében említett döntést.


whereas

dal 2004 diritto e informatica