GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Predmet úpravy a ciele

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.

2.   Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

3.   Voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 • osobných 5
 • údajov 5
 • osôb 3
 • fyzických 3
 •    týmto 2
 • nariadením 2
 • spracúvaní 2
 • pravidlá 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAPO I Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3.   La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

 • dati 5
 • personali 4
 • persone 3
 • fisiche 3
 • protezione 3
 • circolazione 2
 •    il 2
 • riguardo 2
 • libera 2
 • trattamento 2
 • regolamento 2
 • norme 2
 • presente 2
 • relative 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica