GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPITRE I Dispositions générales
Article premier Objet et objectifs

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.

2.   Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.

3.   La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

 • données 5
 • personnel 4
 • caractère 4
 • personnes 3
 • physiques 3
 • protection 3
 •    le 2
 • traitement 2
 • libre 2
 • circulation 2
 • règlement 2
 • présent 2
 • égard 2
 • règles 2
 • relatives 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAIBIDIL I Forálacha ginearálta
Airteagal 1 Ábhar agus cuspóirí

1.   Sa Rialachán seo leagtar síos rialacha maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus rialacha maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

2.   Leis an Rialachán seo, cosnaítear cearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha daoine nádúrtha agus go háirithe a gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint.

3.   Ní chuirfear srian le saorghluaiseacht sonraí pearsanta laistigh den Aontas ná ní chuirfear toirmeasc uirthi ar chúiseanna a bhaineann le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta.

 • sonraí 5
 • pearsanta 4
 • daoine 3
 • nádúrtha 3
 • agus 3
 • saorghluaiseacht 2
 • bunúsacha 2
 • rialachán 2
 • ndáil 2
 • chuirfear 2
 • rialacha 2
 • chosaint 2
 • maidir 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica