Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • superviżorja 7
 • tagħha 6
 • awtorità 6
 • kull 5
 • tagħhom 4
 •    kull 4
 • għandu 4
 • jiżgura 3
 • għandhom 3
 • tas-setgħat 3
 • stat 3
 • membru 3
 • tal-kompiti 3
 • jekk 2
 • konformità 2
 • għandhomx 2
 • jkollha 2
 • inkompatibbli 2
 • kwalunkwe 2
 • minn 2
 • tkun 2
 • il-membri 2
 • fit-twettiq 2
 • l-eżerċizzju 2
 • ir-regolament 2
Home GDPR - Compare translations art 52

KAPITOLU VI Awtoritajiet superviżorji indipendenti
Taqsima 1 Status indipendenti
Artikolu 52 Indipendenza

1.   Kull awtorità superviżorja għandha taġixxi b'indipendenza sħiħa fit-twettiq tal-kompiti tagħha u fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha f'konformità ma' dan ir-Regolament.

2.   Il-membru jew il-membri ta' kull awtorità superviżorja għandhom, fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u l-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom f'konformità ma' dan ir-Regolament, jibqgħu ħielsa minn influwenza esterna, sew jekk tkun diretta jew indiretta, u m'għandhomx ifittxu u jieħdu istruzzjonijiet mingħand ħadd.

3.   Membru jew membri ta' kull awtorità superviżorja għandhom iżommu lura minn kwalunkwe azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tagħhom u ma għandhomx, matul il-mandat tagħhom, jinvolvu ruħhom fi kwalunkwe okkupazzjoni inkompatibbli, sew jekk bi qligħ jew le.

4.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li kull awtorità superviżorja tiġi pprovduta bir-riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji, il-bini u l-infrastruttura meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-kompiti tagħha u l-eżerċizzju tas-setgħat tagħha, inklużi dawk li għandhom jitwettqu fil-kuntest ta' assistenza, kooperazzjoni u parteċipazzjoni reċiproki fil-Bord.

5.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li kull awtorità superviżorja tagħżel u jkollha l-persunal tagħha stess li għandu jkun soġġett għad-direzzjoni esklużiva tal-membru jew il-membri tal-awtorità superviżorja konċernata.

6.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li kull awtorità superviżorja tkun soġġetta għal kontroll finanzjarju li ma jaffettwax l-indipendenza tagħha u li jkollha baġits annwali separati u pubbliċi, li jistgħu jkunu parti mill-baġit globali tal-istat jew nazzjonali.

"Il numero dei soggetti colpiti é già in questa fase - in attesa di ulteriore istruttoria - maggiore rispetto al dato dichiarato dall'INPS" - Garante, sul data breach INPS

dal 2004 diritto e informatica