Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

    Home GDPR - Compare translations art 63

    VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus
    2. jagu Järjepidevus
    Artikkel 63 Järjepidevuse mehhanism

    Selleks et aidata käesolevat määrust kogu liidus järjepidevalt kohaldada, teevad järelevalveasutused koostööd üksteisega ja asjakohasel juhul komisjoniga käesolevas jaos sätestatud järjepidevuse mehhanismi kaudu.