Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • на 2
Home GDPR - Compare translations art 73

ГЛАВА VII Сътрудничество и съгласуваност
Раздел 3 Европейски комитет по защита на данните
Член 73 Председател

1.   Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.


dal 2004 diritto e informatica