GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

POGLAVJE I
Splošne določbe
Predmet urejanja in cilji
Področje uporabe
Ozemeljska veljavnost
Opredelitev pojmov
POGLAVJE II
Načela
Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Zakonitost obdelave
Pogoji za privolitev
Pogoji, ki se uporabljajo za privolitev otroka v zvezi s storitvami informacijske družbe
Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov
Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški
Obdelava, ki ne zahteva identifikacije
POGLAVJE III
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Oddelek 1
Preglednost in načini
Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Oddelek 2
Informacije in dostop do osebnih podatkov
Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo
Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Oddelek 3
Popravek in izbris
Pravica do popravka
Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)
Pravica do omejitve obdelave
Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave
Pravica do prenosljivosti podatkov
Oddelek 4
Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev
Pravica do ugovora
Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Oddelek 5
Omejitve
Omejitve
POGLAVJE IV
Upravljavec in obdelovalec
Oddelek 1
Splošne obveznosti
Odgovornost upravljavca
Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
Skupni upravljavci
Predstavniki upravljavcev ali obdelovalcev, ki nimajo sedeža v Uniji
Obdelovalec
Obdelava pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca
Evidenca dejavnosti obdelave
Sodelovanje z nadzornim organom
Oddelek 2
Varnost osebnih podatkov
Varnost obdelave
Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov
Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov
Oddelek 3
Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov
Predhodno posvetovanje
Oddelek 4
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Oddelek 5
Kodeksi ravnanja in potrjevanje
Kodeksi ravnanja
Spremljanje odobrenih kodeksov ravnanja
Potrjevanje
Organi za potrjevanje
POGLAVJE V
Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
Splošno načelo za prenose
Prenosi na podlagi sklepa o ustreznosti
Prenosi, za katere se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi
Zavezujoča poslovna pravila
Prenosi ali razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje
Odstopanja v posebnih primerih
Mednarodno sodelovanje za varstvo osebnih podatkov
POGLAVJE VI
Neodvisni nadzorni organi
Oddelek 1
Status neodvisnosti
Nadzorni organ
Neodvisnost
Splošni pogoji za člane nadzornega organa
Pravila o ustanovitvi nadzornega organa
Oddelek 2
Pristojnost, naloge in pooblastila
Pristojnost
Pristojnosti vodilnega nadzornega organa
Naloge
Pooblastila
Poročila o dejavnostih
POGLAVJE VII
Sodelovanje in skladnost
Oddelek 1
Sodelovanje
Sodelovanje med vodilnim nadzornim organom in drugimi zadevnimi nadzornimi organi
Medsebojna pomoč
Skupno ukrepanje nadzornih organov
Oddelek 2
Skladnost
Mehanizem za skladnost
Mnenje odbora
Reševanje sporov s strani odbora
Nujni postopek
Izmenjava informacij
Oddelek 3
Evropski odbor za varstvo podatkov
Evropski odbor za varstvo podatkov
Neodvisnost
Naloge odbora
Poročila
Postopek
Predsednik
Naloge predsednika
Sekretariat
Zaupnost
POGLAVJE VIII
Pravna sredstva, odgovornost in kazni
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper nadzorni organ
Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca
Zastopanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Začasna ustavitev postopka
Pravica do odškodnine in odgovornost
Splošni pogoji za naložitev upravnih glob
Kazni
POGLAVJE IX
Določbe o posebnih primerih obdelave
Obdelava ter svoboda izražanja in obveščanja
Obdelava in dostop javnosti do uradnih dokumentov
Obdelava nacionalne identifikacijske številke
Obdelava v okviru zaposlitve
Zaščitni ukrepi in odstopanja v zvezi z obdelavo v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene
Obveznost varovanja skrivnosti
Veljavna pravila o varstvu podatkov cerkva in verskih združenj
POGLAVJE X
Delegirani akti in izvedbeni akti
Izvajanje prenosa pooblastila
Postopek v odboru
POGLAVJE XI
Končne določbe
Razveljavitev Direktive 95/46/ES
Razmerje z Direktivo 2002/58/ES
Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi
Poročila Komisije
Pregled drugih pravnih aktov Unije o varstvu podatkov
Začetek veljavnosti in uporaba • podatkov 693
 • podatki 485
 • osebni 471
 • osebnih 448
 • nanašajo 399
 • skladu 297
 • katerega 283
 • lahko 275
 • kadar 256
 • obdelave 252
 • organ 244
 • nadzorni 227
 • zvezi 202
 • države 197
 • obdelavo 185
 • katere 184
 • članice 179
 • upravljavec 174
 • upravljavca 170
 • člena 167
 • zlasti 152
 • namene 152
 • posameznika 151
 • varstva 148
 • posameznikov 142
 • uredbe 135
 • tudi 133
 • unije 126
 • obdelava 126
 • pravice 122
 • tega 120
 • podlagi 120
 • moral 118
 • treba 112
 • organi 109
 • varstvo 106
 • vključno 105
 • glede 102
 • obdelovalca 101
 • bilo 95
 • Člen 92
 • posameznik 91
 • obdelovalec 90
 • biti 90
 • pravom 87
 • odstavka 85
 • uredbo 85
 • organa 85
 • ukrepe 85
 • informacije 83
 • uniji 83
 • pravic 80
 • ukrepi 75
 • morala 75
 • državi 75
 • pravico 74
 • zaradi 71
 • člena  70
 • podatke 68
 • več 68
 • nadzornega 67
 • organov 67
 • dejavnosti 66
 • odločitev 65
 • koli 65
 • obdelavi 64
 • izvajanje 63
 • obveznosti 62
 • uredba 60
 • ustrezno 60
 • osebne 59
 • brez 59
 •    kadar 58
 • primeru 58
 • tako 56
 • strani 55
 • interesu 55
 • pravila 55
 • sprejme 54
 • členom  54
 • okviru 53
 • členom 53
 • odločitve 52
 • odbora 52
 • pravo 52
 • ustrezne 51
 • ukrepov 50
 • zahteva 50
 • svoboščine 50
 • držav 50
 • javnem 49
 • druge 49
 • velja 49
 • informacij 48
 • primerih 48
 • obvesti 47
 • obdelujejo 47
 • izvaja 46
 • članic 46
 • zahteve 46
 • zagotovi 46
 • svojih 45
 • upoštevanju 44
 • namen 44
 • pred 44
 • evropskega 44
 • naloge 44
 • posameznikom 44
 • varstvu 43
 • kršitve 43
 • drugih 43
 • komisija 43
 • uporablja 43
 • varstvom 43
 • upravljavcu 42
 • osebe 42
 • uporabo 42
 • javni 42
 • prava 41
 • posebnih 41
 • morali 41
 • zahtevo 41
 • članici 40
 • skladnost 40
 • pravu 40
 • pooblastila 40
 • bili 39
 • organu 39
 • parlamenta 39
 • pravno 39
 • prenos 38
 • odbor 38
 • nalog 38
 • privolitev 37
 • imeti 37
 • katerih 37
 • razen 36
 • nadzornih 36
 • kateri 36
 • ravnanja 36
and the number of total unique words without stopwords is: 4598


Keywords:

 • Biometrični podatki
 • Celovitost in zaupnost
 • Delegirani akti in izvedbeni a
 • Določbe o posebnih primerih o
 • Evropski odbor za varstvo poda
 • Genetski podatki
 • Glavni sedež
 • Informacije in dostop do osebn
 • Javno zdravje
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanj
 • Končne določbe
 • Kršitev varstva osebnih podatkov
 • Mednarodna organizacija
 • Nadzorni organ
 • Najmanjši obseg podatkov
 • Načela
 • Neodvisni nadzorni organi
 • Nepotrebno odlašanje
 • Obdelava
 • Obdelovalec
 • Oblikovanje profilov
 • Občutljivi podatki
 • Ocena učinka v zvezi z varstv
 • Odgovornost
 • Omejitev namena
 • Omejitev obdelave
 • Omejitev shranjevanja
 • Omejitve
 • Osebni podatki
 • Podatki o zdravstvenem stanju
 • Podjetje
 • Pogodbami na ravni podjetij
 • Pooblaščena oseba za varstvo
 • Popravek in izbris
 • Povezana družba
 • Pravica do pozabe
 • Pravica do ugovora in avtomati
 • Pravice posameznika, na katere
 • Pravico do pozabe
 • Pravna sredstva, odgovornost i
 • Predstavnik
 • Preglednost in načini
 • Prenos osebnih podatkov v tret
 • Pristojnost, naloge in pooblas
 • Privolitev posameznika, na katerega se n
 • Psevdonimizacija
 • Psevdonimizacije
 • Rasno poreklo
 • Skladnost
 • Sodelovanje
 • Sodelovanje in skladnost
 • Splošne določbe
 • Splošne obveznosti
 • Statistični namen
 • Statistični nameni
 • Status neodvisnosti
 • Storitev informacijske družbe
 • Točnost
 • Tretja oseba
 • Uporabnik
 • Upravljavec
 • Upravljavec in obdelovalec
 • Ustrezen in utemeljen ugovor
 • Varnost osebnih podatkov
 • Zadevni nadzorni organ
 • Zakonitost, pravičnost in preglednost
 • Zavezujoča poslovna pravila
 • Zbirka
 • čezmejna obdelava osebnih podatkov

 • dal 2004 diritto e informatica