Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 •    komisija 5
 • uredbe 3
 • sprejetih 2
 • poročila 2
 • odločitvah 2
 • poglavja 2
 • zlasti 2
 • odstavka 2
 • predloži 2
 • vrednotenju 2
 • organov 2
Home GDPR - Compare translations art 97

POGLAVJE XI Končne določbe
Oddelek 3 Evropski odbor za varstvo podatkov
Člen 97 Poročila Komisije

1.   Komisija do 25. maja 2020 in nato vsaka štiri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročila o vrednotenju in pregledu te uredbe. Ta poročila se objavijo.

2.   Komisija pri vrednotenju in pregledih iz odstavka 1 preveri zlasti uporabo in delovanje:

(a)

poglavja V o prenosu osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, s posebnim poudarkom na odločitvah, sprejetih v skladu s členom 45(3) te uredbe, in odločitvah, sprejetih na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES;

(b)

poglavja VII o sodelovanju in skladnosti.

3.   Komisija lahko za namen iz odstavka 1 zahteva informacije od držav članic in nadzornih organov.

4.   Komisija pri izvajanju vrednotenja in pregledov iz odstavkov 1 in 2 upošteva stališča in ugotovitve Evropskega parlamenta, Sveta ter drugih ustreznih organov ali virov.

5.   Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe, zlasti ob upoštevanju razvoja informacijske tehnologije in glede na stanje napredka v informacijski družbi.


dal 2004 diritto e informatica