Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • alebo 4
 • tretej 3
 • krajiny 3
 • medzinárodnej 3
 • tejto 2
 • ustanovenia 2
 • kapitole 2
 • inej 2
 • organizácii 2
 • osobných 2
 • údajov 2
Home GDPR - Compare translations art 44

KAPITOLA V Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
Oddiel 5 Kódexy správania a certifikácia
Článok 44 Všeobecná zásada prenosov

Akýkoľvek prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, sa uskutoční len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky stanovené v tejto kapitole, ako aj ostatné ustanovenia tohto nariadenia vrátane podmienok následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny, alebo inej medzinárodnej organizácii. Všetky ustanovenia v tejto kapitole sa uplatňujú s cieľom zabezpečiť, aby sa neohrozila úroveň ochrany fyzických osôb zaručená týmto nariadením.