Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • údajů 5
 • právo 4
 • práva 3
 • podle 3
 • uplatnil 2
 • ochrany 2
 • státu 2
 • subjektu 2
 • uvedená 2
 • tohoto 2
 • členského 2
 • pokud 2
 • článku 2
 • stížnost 2
 • sdružení 2
 • subjekt 2
 • nebo 2
 • jež 2
Home GDPR - Compare translations art 80

KAPITOLA VIII Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Oddíl 3 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 80 Zastupování subjektů údajů

1.   Subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, jejichž statutární cíle jsou ve veřejném zájmu a jež vyvíjejí činnost v oblasti ochrany práv a svobod subjektů údajů ohledně ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal stížnost, uplatnil práva uvedená v článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví právo členského státu, uplatnil právo na odškodnění podle článku 82.

2.   Členské státy mohou stanovit, že jakýkoliv subjekt, organizace nebo sdružení uvedené v odstavci 1 tohoto článku má bez ohledu na pověření od subjektu údajů právo podat v daném členském státě stížnost u dozorového úřadu příslušného podle článku 77 a vykonávat práva uvedená v článcích 78 a 79, pokud se domnívá, že v důsledku zpracování byla porušena práva subjektu údajů podle tohoto nařízení.

"I data breach sono frutto di scelte tecniche frettolose e dell'ultimo minuto" - Garante, sul data breach INPS

dal 2004 diritto e informatica