GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITEL I Allmänna bestämmelser
Artikel 1 Syfte

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

2.   Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

3.   Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

 • personuppgifter 5
 • fysiska 3
 • personer 2
 • avseende 2
 • fria 2
 • flödet 2
 • behandlingen 2
 • för 2
 • förordning 2
 • skydd 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER I General provisions
Article 1 Subject-matter and objectives

1.   This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data.

2.   This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.

3.   The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

 • data 5
 • personal 5
 • natural 3
 • persons 3
 • protection 3
 • processing 2
 •    this 2
 • regard 2
 • free 2
 • movement 2
 • relating 2
 • rules 2
 • regulation 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica