GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAIBIDIL I Forálacha ginearálta
Airteagal 1 Ábhar agus cuspóirí

1.   Sa Rialachán seo leagtar síos rialacha maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus rialacha maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

2.   Leis an Rialachán seo, cosnaítear cearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha daoine nádúrtha agus go háirithe a gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint.

3.   Ní chuirfear srian le saorghluaiseacht sonraí pearsanta laistigh den Aontas ná ní chuirfear toirmeasc uirthi ar chúiseanna a bhaineann le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta.

 • sonraí 5
 • pearsanta 4
 • daoine 3
 • nádúrtha 3
 • agus 3
 • saorghluaiseacht 2
 • bunúsacha 2
 • rialachán 2
 • ndáil 2
 • chuirfear 2
 • rialacha 2
 • chosaint 2
 • maidir 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
ГЛАВА I Общи разпоредби
Член 1 Предмет и цели

1.   С настоящия регламент се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

2.   С настоящия регламент се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

3.   Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито се забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 • на 12
 • данни 5
 • лични 4
 • се 4
 • по 3
 • лица 3
 • физическите 3
 • във 2
 • обработването 2
 •    С 2
 • връзка 2
 • движение 2
 • защитата 2
 • регламент 2
 • настоящия 2
 • отношение 2
 • правилата 2

Home GDPR - Reset comparing

"Il fingerprinting del dispositivo rimane possibile" - In materia di anonimizzazione del software ignorando il server, dott. V. Spataro