GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
I LUKU Yleiset säännökset
1 artikla Kohde ja tavoitteet

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta.

2.   Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

3.   Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

 • henkilötietojen 4
 • luonnollisten 3
 • henkilöiden 3
 • käsittelyssä 2
 • vapaata 2
 • jotka 2
 • asetuksella 2
 • liikkuvuutta 2
 • säännöt 2
 •    tällä 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto

1.   El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.

2.   El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.

3.   La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

 • datos 5
 • personales 4
 • personas 3
 • físicas 3
 • protección 3
 • respecta 2
 • libre 2
 •    el 2
 • tratamiento 2
 • circulación 2
 • relativas 2
 • presente 2
 • reglamento 2
 • normas 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica