GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
I LUKU Yleiset säännökset
1 artikla Kohde ja tavoitteet

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta.

2.   Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

3.   Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

 • henkilötietojen 4
 • luonnollisten 3
 • henkilöiden 3
 • käsittelyssä 2
 • vapaata 2
 • jotka 2
 • asetuksella 2
 • liikkuvuutta 2
 • säännöt 2
 •    tällä 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχοι

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.   Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.   Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • των 6
 • δεδομένων 5
 • χαρακτήρα 5
 • προσωπικού 5
 • φυσικών 3
 • προσώπων 3
 • της 3
 • και 3
 • προστασία 3
 • που 3
 • την 3
 •    Ο 2
 • επεξεργασίας 2
 • ελεύθερη 2
 • κυκλοφορία 2
 • έναντι 2
 • παρών 2
 • κανονισμός 2
 • αφορούν 2
 • κανόνες 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica