Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • tagairt 2
  • ndéanfar 2
  • mhír 2
  • beidh 2
  • airteagal  2
  • feidhm 2
  • gcás 2
  •    i 2
  • rialachán 2
  • coiste 2
Home GDPR - Compare translations art 93

CAIBIDIL X Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
Cuid 3 An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 93 An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Is coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh.182/2011 a bheidh sa choiste sin.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, i gcomhar le hAirteagal 5 de.