Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • rialacha 4
  • cuimsitheacha 2
  • bhfeidhm 2
  • rialacháin 2
  • gcomhréir 2
  • bheith 2
  • reiligiúnacha 2
  • choinníoll 2
  • agus 2
  • comhlachais 2
Home GDPR - Compare translations art 91

CAIBIDIL IX Forálacha a bhaineann le cásanna sonracha próiseála
Cuid 3 An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 91 Rialacha cosanta sonraí atá ag eaglaisí agus comhlachais reiligiúnacha cheana

1.   I gcás ina gcuireann eaglaisí agus comhlachais nó pobail reiligiúnacha rialacha cuimsitheacha i bhfeidhm i mBallstát, tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar rialacha iad a bhaineann le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil, féadfaidh na rialacha sin leanúint d'fheidhm a bheith acu, ar choinníoll go ndéanfar iad a thabhairt i gcomhréir leis an Rialacháin seo.

2.   Maidir le heaglaisí agus comhlachais reiligiúnacha a chuireann rialacha cuimsitheacha i bhfeidhm i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, beidh siad faoi réir maoirseacht ag údarás maoirseachta neamhspleách a fhéadfadh a bheith sonrach, ar choinníoll go gcomhlíonann sé na coinníollacha a leagtar síos i gCaibidil VI den Rialachán seo.