Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • eller 5
 • personuppgifter 2
 • organet 2
 • enlighet 2
 • till 2
 • rätt 2
 • för 2
 • myndigheten 2
 • handlingar 2
 • allmänna 2
 • organ 2
Home GDPR - Compare translations art 86

KAPITEL IX Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 86 Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar

Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning.


dal 2004 diritto e informatica