Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • domstol 6
 • förfarandena 5
 • samma 4
 • förfaranden 4
 •    om 3
 • först 3
 • inleddes 3
 • annan 2
 • pågår 2
 • andra 2
 • vilken 2
 • dessa 2
 • personuppgiftsbiträde 2
 • får 2
 • behörig 2
 • rör 2
 • sakfråga 2
 • gäller 2
 • eller 2
 • medlemsstat 2
 • personuppgiftsansvarige 2
 • behandling 2
Home GDPR - Compare translations art 81

KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 81 Vilandeförklaring av förfaranden

1.   Om en behörig domstol i en medlemsstat har information om att förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemsstat ska den kontakta denna domstol i den andra medlemsstaten för att bekräfta förekomsten av sådana förfaranden.

2.   Om förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemstat får alla andra behöriga domstolar än den där förfarandena först inleddes vilandeförklara förfarandena.

3.   Om dessa förfaranden prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken förfarandena först inleddes, också förklara sig obehörig på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken förfarandena först inleddes är behörig att pröva de berörda förfarandena och dess lagstiftning tillåter förening av dessa.


dal 2004 diritto e informatica