Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • till 3
  • artikel 2
  • styrelsens 2
  • uppgifter 2
Home GDPR - Compare translations art 74

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 74 Ordförandens uppgifter

1.   Ordföranden ska ha i uppgift att

a)

sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen,

b)

meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna,

c)

se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.

2.   Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordförandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning.


dal 2004 diritto e informatica