Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • sina 4
  • eller 3
  • uppgifter 2
  • befogenheter 2
  • utövar 2
  • fullgör 2
  • när 2
Home GDPR - Compare translations art 69

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 69 Oberoende

1.   Styrelsen ska vara oberoende när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter i enlighet med artiklarna 70 och 71.

2.   Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 b och 70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner av någon.


dal 2004 diritto e informatica