Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • företrädare 3
 • styrelsens 3
 • datatillsynsmannen 2
 • medlemsstat 2
 • tillsynsmyndighet 2
 • för 2
 • denna 2
 • förordning 2
 • rätt 2
 • verksamhet 2
 • rösträtt 2
 • kommissionen 2
 • ordförande 2
 • europeiska 2
 •    styrelsen 2
Home GDPR - Compare translations art 68

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 68 Europeiska dataskyddsstyrelsen

1.   Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrättas härmed som ett unionsorgan och ska ha ställning som juridisk person.

2.   Styrelsen ska företrädas av sin ordförande.

3.   Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive företrädare.

4.   Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning ska en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens nationella rätt.

5.   Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och möten utan rösträtt. Kommissionen ska utse en egen företrädare. Styrelsens ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet.

6.   I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör principer och regler som är tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt väsentligt motsvarar dem i denna förordning.


dal 2004 diritto e informatica