Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • vice 2
  • ordförande 2
Home GDPR - Compare translations art 73

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 73 Ordförande

1.   Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

2.   Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.


dal 2004 diritto e informatica