Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • eller 3
  • får 2
Home GDPR - Compare translations art 29

KAPITEL IV Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Avsnitt 1 Allmänna skyldigheter
Artikel 29 Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende

Personuppgiftsbiträdet och personer som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, får endast behandla dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, såvida han eller hon inte är skyldig att göra det enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

"L'INPS non può liquidare gli eventi come non lesivi dei diritti e delle libertà delle persone" - Garante, sul data breach INPS