Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • osebni 4
 • nanašajo 4
 • podatki 4
 • katerega 4
 • uveljavlja 3
 • imenu 3
 • članice 3
 • pravice 3
 • njegovem 3
 • člena 3
 • pravico 3
 • pritožbo 2
 • posameznika 2
 • države 2
 • členov 2
 • vloži 2
 • združenje 2
 • telo 2
Home GDPR - Compare translations art 80

POGLAVJE VIII Pravna sredstva, odgovornost in kazni
Oddelek 3 Evropski odbor za varstvo podatkov
Člen 80 Zastopanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

1.   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da pooblasti neprofitno telo, organizacijo ali združenje, ki je ustrezno ustanovljeno v skladu s pravom države članice, in katerega statutarno določeni cilji so v javnem interesu ter je dejavno na področju varstva pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kar zadeva varstvo njihovih osebnih podatkov, da vloži pritožbo v njegovem imenu in da v njegovem imenu uveljavlja pravice iz členov 77, 78 in 79 ter da v njegovem imenu uveljavlja pravico do odškodnine iz člena 82, kadar tako določa pravo države članice.

2.   Države članice lahko določijo, da ima katero koli telo, organizacija ali združenje iz odstavka 1 tega člena neodvisno od pooblastila posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v tej državi članici pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, ki je pristojen na podlagi člena 77, in da uveljavlja pravice iz členov 78 in 79, če meni, da so pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz te uredbe kršene zaradi obdelave.

"... il preciso momento storico in cui gli eventi si sono verificati ha esposto le persone a rischi di discriminazione, phishing, disagio psicologico." - Garante, sul data breach INPS

dal 2004 diritto e informatica