Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • države 3
 • članice 3
 • podatki 2
 • osebni 2
 • nanašajo 2
 • katerega 2
 • upravljavec 2
 • kateri 2
 • sodišča 2
 • postopke 2
 • obdelovalec 2
 • pristojna 2
 • posameznik 2
 • pravico 2
Home GDPR - Compare translations art 79

POGLAVJE VIII Pravna sredstva, odgovornost in kazni
Oddelek 3 Evropski odbor za varstvo podatkov
Člen 79 Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca

1.   Brez poseganja v katero koli razpoložljivo upravno ali izvensodno sredstvo, vključno s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu na podlagi člena 77, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, kadar meni, da so bile njegove pravice iz te uredbe kršene zaradi obdelave njegovih osebnih podatkov, ki ni bila v skladu s to uredbo.

2.   Za postopke zoper upravljavca ali obdelovalca so pristojna sodišča države članice, v kateri ima upravljavec ali obdelovalec sedež. Alternativno so za takšne postopke pristojna tudi sodišča države članice, v kateri ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje običajno prebivališče, razen če je upravljavec ali obdelovalec javni organ države članice, ki izvaja svoja javna pooblastila.

"Gdpr: Dpo in conflitto di interesse portano a sanzioni se hanno cariche di responsabilità in azienda" - dott. V. Spataro