Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • obdelovalca 3
 • člena 3
 • zvezi 3
 • podatki 3
 • osebni 3
 • predstavnika 3
 • upravljavca 3
 • obdelovalec 2
 • podatkov 2
 • obdelavo 2
 • posamezniki 2
 • katerih 2
 • obdelave 2
 • katere 2
 • nanašajo 2
 • lahko 2
 • upravljavec 2
Home GDPR - Compare translations art 27

POGLAVJE IV Upravljavec in obdelovalec
Oddelek 1 Splošne obveznosti
Člen 27 Predstavniki upravljavcev ali obdelovalcev, ki nimajo sedeža v Uniji

1.   Kadar se uporablja člen 3(2), upravljavec ali obdelovalec pisno določi predstavnika v Uniji.

2.   Obveznost, določena v odstavku 1 tega člena, ne velja za:

(a)

obdelavo, ki je občasna in v velikem obsegu ne vključuje obdelave posebnih vrst podatkov iz člena 9(1) ali obdelave osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10 ter glede na njeno naravo, okoliščine, obseg in namene verjetno ne bo povzročila tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, ali

(b)

javni organ ali telo.

3.   Predstavnik ima sedež v eni od držav članic, kjer so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, katerih osebni podatki se obdelujejo v zvezi s ponujanjem blaga ali storitev tem posameznikom ali katerih vedenje se spremlja.

4.   Z namenom zagotavljanja skladnosti s to uredbo upravljavec ali obdelovalec pooblasti predstavnika, ki ga lahko v zvezi z vsemi vprašanji, povezanimi z obdelavo, poleg upravljavca ali obdelovalca ali namesto njega kontaktirajo zlasti nadzorni organi in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

5.   Določitev predstavnika s strani upravljavca ali obdelovalca ne posega v pravne ukrepe, ki bi lahko bili uvedeni zoper samega upravljavca ali obdelovalca.

"L'INPS é un'istituzione basilare del nostro Paese la cui attività deve essere connaturata da un elevato grado di accountability" - Garante, sul data breach INPS