Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • prevádzkovateľa 2
  • práva 2
  • alebo 2
Home GDPR - Compare translations art 29

KAPITOLA IV Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Oddiel 1 Všeobecné povinnosti
Článok 29 Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

"Through machine learning and advanced data analytics, AI will help companies detect new consumption patterns and deliver #hyperpersonalized products to online customers" - Ayse Coskuner, Digital Business Analyst