Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • tad-data 11
 • tal-protezzjoni 8
 • uffiċjal 4
 • tagħhom 4
 • jista 4
 • il-proċessur 3
 • minn 3
 • għal 3
 • tal-kontrollur 3
 • tal-proċessur 3
 • korpi 3
 • msemmija 2
 • fl-artikolu  2
 •    l-uffiċjal 2
 • kbira 2
 • data 2
 • għandu 2
 • kategoriji 2
 • jkun 2
 • kontrolluri 2
 • jinħatar 2
 • jirrappreżentaw 2
 • oħrajn 2
 • il-kontrollur 2
 • proċessuri 2
 • l-uffiċjal 2
 • il-kompiti 2
 •    il-kontrollur 2
 • uniku 2
 • skala 2
 • ewlenin 2
 • jaħtru 2
Home GDPR - Compare translations art 37

KAPITOLU IV Kontrollur u proċessur
Taqsima 4 Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 37 Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.   Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe każ fejn:

(a)

l-ipproċessar isir minn awtorità jew korp pubbliku, ħlief għal qrati li jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom;

(b)

l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f'operazzjonijiet ta' pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-data fuq skala kbira; jew

(c)

l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f'ipproċessar fuq skala kbira ta' kategoriji speċjali ta' data skont l-Artikolu 9 u ta' data personali relatata ma' kundanni kriminali u reati msemmija fl-Artikolu 10.

2.   Grupp ta' impriżi jista' jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-data uniku dment li l-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data jkun faċilment aċċessibbli minn kull stabbiliment.

3.   Fejn il-kontrollur jew il-proċessur ikun awtorità jew korp pubbliku, jista' jinħatar uffiċjal uniku tal-protezzjoni tad-data għal diversi tali awtoritajiet jew tali korpi, filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura organizzattiva u d-daqs tagħhom.

4.   F'każijiet differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta' kontrolluri jew proċessuri jistgħu jew, fejn hu rekwiżit taħt il-liġi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru, għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista' jaġixxi għal dawn l-assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kontrolluri jew proċessuri.

5.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jinħatar abbażi tal-kwalitajiet professjonali u, b'mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 39.

6.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista' jkun parti mill-persunal tal-kontrollur jew tal-proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta' kuntratt ta' servizz.

7.   Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jippubblika d-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u jikkomunikhom lill-awtorità superviżorja.

"Hanno subìto una #infezione da #ransomware grave e irreversibile" - Vittima: Elexon. La società monitora gli scambi di elettricità tra i produttori e distributori che immettono l'energia nella rete elettrica del Regno Unito

dal 2004 diritto e informatica