Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • priekšsēdētāja 2
Home GDPR - Compare translations art 73

VII NODAĻA Sadarbība un konsekvence
3. iedaļa Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
73. pants Priekšsēdētājs

1.   Kolēģija ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus no savu locekļu vidus.

2.   Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņus var ievēlēt amatā atkārtoti vēl vienu reizi.


dal 2004 diritto e informatica