Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  Home GDPR - Compare translations art 63

  VII NODAĻA Sadarbība un konsekvence
  2. iedaļa Konsekvence
  63. pants Konsekvences mehānisms

  Lai sekmētu šīs regulas konsekventu piemērošanu visā Savienībā, uzraudzības iestādes sadarbojas cita ar citu un attiecīgā gadījumā ar Komisiju, izmantojot konsekvences mehānismu, kā izklāstīts šajā iedaļā.

  "L'INPS é un'istituzione basilare del nostro Paese la cui attività deve essere connaturata da un elevato grado di accountability" - Garante, sul data breach INPS