Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • datu 5
  • personas 5
  • aizsardzības 4
  • tiesību 4
  • aktu 4
  • attiecībā 3
  • valstīm 2
  • palīdzību 2
  • apmaiņu 2
  • trešām 2
Home GDPR - Compare translations art 50

V NODAĻA Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām
5. iedaļa Rīcības kodeksi un sertifikācija
50. pants Starptautiskā sadarbība personas datu aizsardzības jomā

Attiecībā uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām Komisija un uzraudzības iestādes veic atbilstošus pasākumus, lai:

a)

izstrādātu starptautiskās sadarbības mehānismus, kas veicina personas datu aizsardzības tiesību aktu efektīvu izpildi;

b)

sniegtu starptautisku savstarpēju palīdzību personas datu aizsardzības tiesību aktu izpildei, ietverot paziņošanu, sūdzību tālāku nosūtīšanu, palīdzību izmeklēšanai un informācijas apmaiņu, ievērojot atbilstošas garantijas attiecībā uz personas datu aizsardzību un citas pamattiesības un pamatbrīvības;

c)

iesaistītu attiecīgās ieinteresētās personas diskusijās un pasākumos, kuru mērķis ir padziļināt starptautisko sadarbību datu aizsardzības tiesību aktu izpildē;

d)

veicinātu personas datu aizsardzības tiesību aktu un prakses piemēru apmaiņu un dokumentēšanu, tostarp attiecībā uz jurisdikcijas konfliktiem ar trešām valstīm.

"Impiegato di banca utilizza #WhatsApp per farsi inviare documenti dai clienti. Sanzionato l'Istituto di credito." - Nicola Bernardi

dal 2004 diritto e informatica