Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • datu 3
  • personas 2
  • panākt 2
  • subjektam 2
  • tiesības 2
Home GDPR - Compare translations art 16

III NODAĻA Datu subjekta tiesības
3. iedaļa Labošana un dzēšana
16. pants Tiesības labot

Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.