Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  Home GDPR - Compare translations art 73

  VII SKYRIUS Bendradarbiavimas ir nuoseklumas
  3 skirsnis Europos duomenų apsaugos valdyba
  73 straipsnis Pirmininkas

  1.   Valdyba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka pirmininką ir du jo pavaduotojus.

  2.   Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija yra penkeri metai; ji gali būti atnaujinta vieną kartą.


  dal 2004 diritto e informatica