Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  Home GDPR - Compare translations art 63

  VII SKYRIUS Bendradarbiavimas ir nuoseklumas
  2 skirsnis Nuoseklumas
  63 straipsnis Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas

  Siekdamos padėti nuosekliai taikyti šį reglamentą visoje Sąjungoje, priežiūros institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir tam tikrais atvejais su Komisija pagal šiame skirsnyje nustatytą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.

  "Through machine learning and advanced data analytics, AI will help companies detect new consumption patterns and deliver #hyperpersonalized products to online customers" - Ayse Coskuner, Digital Business Analyst