Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • agus 3
  • leaschathaoirleach 2
Home GDPR - Compare translations art 73

CAIBIDIL VII Comhar agus comhsheasmhacht
Cuid 3 An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 73 Cathaoirleach

1.   Toghfaidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí cathaoirleach agus beirt leaschathaoirleach as measc a chomhaltaí trí thromlach simplí.

(2)   Cúig bliana a bheidh i dtéarma oifige an chathaoirligh agus na leaschathaoirleach, agus beidh an téarma sin inathnuaite aon uair amháin.


dal 2004 diritto e informatica