Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • agus 3
  • leaschathaoirleach 2
Home GDPR - Compare translations art 73

CAIBIDIL VII Comhar agus comhsheasmhacht
Cuid 3 An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 73 Cathaoirleach

1.   Toghfaidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí cathaoirleach agus beirt leaschathaoirleach as measc a chomhaltaí trí thromlach simplí.

(2)   Cúig bliana a bheidh i dtéarma oifige an chathaoirligh agus na leaschathaoirleach, agus beidh an téarma sin inathnuaite aon uair amháin.

"... il preciso momento storico in cui gli eventi si sono verificati ha esposto le persone a rischi di discriminazione, phishing, disagio psicologico." - Garante, sul data breach INPS

dal 2004 diritto e informatica