Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • atá 4
 • aistriú 3
 • idirnáisiúnta 3
 • tríú 3
 • tír 3
 • eile 2
 • coinníollacha 2
 • eagraíocht 2
 • chaibidil 2
 • sonraí 2
 • rialachán 2
 • bpróiseáil 2
 • lena 2
 • pearsanta 2
Home GDPR - Compare translations art 44

CAIBIDIL V Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha nó go heagraíochtaí idirnáisiúnta
Roinn 5 Cóid iompair agus deimhniú
Airteagal 44 Prionsabal ginearálta maidir le haistrithe

Aon sonraí pearsanta atá á bpróiseáil nó atá beartaithe lena bpróiseáil tar éis iad a aistriú go tríú tír nó go heagraíocht idirnáisiúnta, ní dhéanfar iad a aistriú ach amháin má chomhlíonann an rialaitheoir agus an próiseálaí, faoi réir na bhforálacha eile atá sa Rialachán seo, na coinníollacha atá leagtha síos sa Chaibidil seo, lena n-áirítear na coinníollacha a bhaineann le sonraí pearsanta a aistriú ar aghaidh ón tríú tír nó ón eagraíocht idirnáisiúnta chuig tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta eile. Cuirfear na forálacha ar fad sa Chaibidil seo i bhfeidhm chun a áirithiú nach mbaintear an bonn den leibhéal cosanta do dhaoine nádúrtha a ráthaítear leis an Rialachán seo.

"L'INPS é un'istituzione basilare del nostro Paese la cui attività deve essere connaturata da un elevato grado di accountability" - Garante, sul data breach INPS